Tải xuống Mozilla Firefox dành cho Windows

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

  • Nhanh hơn 2 lần

    Firefox di chuyển nhanh và xử lý dữ liệu của bạn một cách cẩn thận - không có trình theo dõi quảng cáo và không làm chậm lại.
  • Quyền riêng tư thông thường

    Sống theo cuộc sống của bạn, Firefox không theo dõi điều này. Chọn những gì để chia sẻ và khi chia sẻ nó.
  • Thiết lập liền mạch

    Dễ dàng di chuyển các tùy chọn và dấu trang khi bạn tải xuống Firefox dành cho Windows.