Chúc mừng! Bạn đang sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.

Cập nhật Firefox để có tốc độ nhanh nhất và sự riêng tư nhất.

Cập nhật Firefox để có tốc độ nhanh nhất và sự riêng tư nhất.

Bạn đang sử dụng một phiên bản tiền phát hành của Firefox.

Bạn đang sử dụng một hệ điều hành lỗi thời, không an toàn và không còn được Firefox hỗ trợ nữa.

Firefox

Mozilla

Firefox chiến đấu cho bạn trên Windows.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Screenshot
  • Nhanh hơn 2 lần

    Firefox di chuyển nhanh và xử lý dữ liệu của bạn một cách cẩn thận - không có trình theo dõi quảng cáo và không làm chậm lại.

  • Quyền riêng tư thông thường

    Sống theo cuộc sống của bạn, Firefox không theo dõi điều này. Chọn những gì để chia sẻ và khi chia sẻ nó.

  • Thiết lập liền mạch

    Dễ dàng di chuyển các tùy chọn và dấu trang khi bạn tải xuống Firefox dành cho Windows.

Tùy chọn cài đặt nâng cao & các nền tảng khác

Tải xuống Firefox cho Windows

Tải xuống Firefox cho macOS

Tải xuống Firefox cho Linux

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox

Bạn đã có trình duyệt Firefox. Bây giờ hãy lấy mọi thứ khác với Firefox.

Đồng bộ hóa dấu trang, gửi thẻ, lưu vào Pocket và hơn thế nữa bằng tài khoản Firefox. Tìm hiểu thêm

Nhập email của bạn để truy cập tài khoản Firefox.

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox