• Nhanh hơn 2 lần

    Firefox di chuyển nhanh và xử lý dữ liệu của bạn một cách cẩn thận - không có trình theo dõi quảng cáo và không làm chậm lại.
  • Quyền riêng tư thông thường

    Sống theo cuộc sống của bạn, Firefox không theo dõi điều này. Chọn những gì để chia sẻ và khi chia sẻ nó.
  • Thiết lập liền mạch

    Dễ dàng di chuyển các tùy chọn và dấu trang khi bạn tải xuống Firefox dành cho Windows.