Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Phụ lục Tuyên ngôn Mozilla

Cam kết Internet lành mạnh

Internet toàn cầu mở là nguồn tài nguyên cộng tác và giao tiếp mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng thấy. Nó thể hiện một số hy vọng sâu sắc nhất của chúng tôi cho sự tiến bộ của con người. Nó cho phép các cơ hội mới để học hỏi, xây dựng ý thức chia sẻ của con người và giải quyết các vấn đề cấp bách mà mọi người phải đối mặt ở mọi nơi.

Trong thập kỷ qua, chúng ta đã thấy những lời hứa này được thực hiện theo nhiều cách. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về mặt trái của Internet, đó là mở rộng sự chia rẽ, kích động bạo lực, khuyến khích sự thù hận và cố ý thao túng sự thật và thực tế. Do đó, chúng tôi học hỏi và hứa rằng chúng ta nên nói rõ nguyện vọng của mình về trải nghiệm của mọi người trên Internet. Bây giờ chúng tôi sẽ làm như vậy.

 1. Chúng tôi cam kết với một internet bao gồm tất cả các dân tộc trên trái đất — nơi một đặc điểm nhân khẩu học của một người không xác định truy cập trực tuyến, cơ hội hoặc chất lượng kinh nghiệm của họ.
 2. Chúng tôi cam kết với một internet thúc đẩy diễn ngôn dân sự, nhân phẩm và biểu hiện cá nhân.
 3. Chúng tôi cam kết với một internet nâng cao tư duy phê phán, lập luận các lý luận, kiến thức được chia sẻ và các sự kiện có thể kiểm chứng.
 4. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc định hình Internet để thúc đẩy sự hợp tác giữa các cộng đồng đa dạng hợp tác vì lợi ích công cộng.

10 nguyên tắc của chúng tôi

 1. Nguyên tắc 1

  Internet là một phần tích hợp trong cuộc sống hiện đại–một thành phần quan trọng trong giáo dục, liên lạc, hợp tác, kinh doanh, giải trí và xã hội tổng thể.

 2. Nguyên tắc 2

  Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu và phải luôn mở và dễ dàng truy cập.

 3. Nguyên tắc 3

  Internet phải làm giàu cho cuộc sống của mỗi con người.

 4. Nguyên tắc 4

  Sự an toàn và tính riêng tư của mỗi cá nhân trên internet là chính yếu và không thể xem nhẹ.

 5. Nguyên tắc 5

  Các cá nhân phải có khả năng định hình internet và kinh nghiệm riêng của chính họ về nó.

 6. Nguyên tắc 6

  Hiệu ứng của internet với tư cách là tài nguyên công cộng dựa trên tính tương kết (giao thức, định dạng dữ liệu, nội dung), tính sáng tạo và sự tham gia toàn cầu.

 7. Nguyên tắc 7

  Phần mềm tự do nguồn mở thúc đẩy sự phát triển của internet với tư cách là một tài nguyên công cộng.

 8. Nguyên tắc 8

  Các quy trình có tính trong suốt, dựa trên cộng đồng thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm và lòng tin.

 9. Nguyên tắc 9

  Sự tham gia có tính thương mại trong việc phát triển internet mang đến nhiều lợi ích; sự cân bằng giữa lợi nhuận và lợi ích công cộng là quan trọng.

 10. Nguyên tắc 10

  Mở rộng khía cạnh lợi ích công cộng của internet là một mục đích quan trọng, xứng đáng với thời gian, sự chú ý và cam kết.