Hướng tới tương lai của việc chạy thử nghiệm.

Hãy là người đầu tiên khám phá các bản phát hành trong tương lai của Firefox cho máy tính để bàn, Android và iOS.

Beta

Thử các tính năng mới nhất của Android, trước khi họ phát hành cho mọi người trên thế giới.

Firefox Beta — Tiếng Việt

Sự riêng tư trên Firefox

Firefox Beta tự động gửi phản hồi về cho Mozilla. Tìm hiểu thêm

Gửi phản hồi cho chúng tôi giúp chúng tôi đưa ra những tinh chỉnh cuối cùng về mặt hiệu suất và chức năng ở phiên bản ổn định.

Nightly

Kiểm tra các tính năng mới của Android trong giai đoạn đầu phát triển. Hãy vui vẻ nếu có lỗi xảy ra.

Firefox Nightly — Tiếng Việt

Sự riêng tư trên Firefox

Firefox Nightly tự động gửi phản hồi cho Mozilla. Tìm hiểu thêm

Thấy điều gì đó không hoạt động? Hãy cho chúng tôi biết.