Hướng tới tương lai của việc chạy thử nghiệm.

Hãy là người đầu tiên khám phá các bản phát hành trong tương lai của Firefox cho máy tính để bàn, Android và iOS.

Beta

Thử các tính năng mới nhất của Android, trước khi họ phát hành cho mọi người trên thế giới.

Beta là một nền tảng phát triển và thử nghiệm không ổn định. Theo mặc định, Beta gửi dữ liệu đến Mozilla — và đôi khi các đối tác của chúng tôi — để giúp chúng tôi xử lý các vấn đề và thử các ý tưởng. Tìm hiểu những gì được chia sẻ.

Gửi phản hồi cho chúng tôi giúp chúng tôi đưa ra những tinh chỉnh cuối cùng về mặt hiệu suất và chức năng ở phiên bản ổn định.

Nightly

Kiểm tra các tính năng mới của Android trong giai đoạn đầu phát triển. Hãy vui vẻ nếu có lỗi xảy ra.

Hàng đêm là một nền tảng phát triển và thử nghiệm không ổn định. Theo mặc định, Nightly gửi dữ liệu đến Mozilla — và đôi khi các đối tác của chúng tôi — để giúp chúng tôi xử lý các vấn đề và thử các ý tưởng. Tìm hiểu những gì được chia sẻ.