Firefox

Bạn đang duyệt web một cách tự do với phiên bản Firefox mới nhất.

Cập nhật Firefox để có tốc độ nhanh nhất và sự riêng tư nhất.

Chúc mừng! Bạn đang sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.

Cập nhật Firefox để có tốc độ nhanh nhất và sự riêng tư nhất.

Bạn đang sử dụng một phiên bản tiền phát hành của Firefox.

Duyệt web một cách tự do

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Tìm hiểu thêm
  • Sự tư do rất nhanh

    Tới bất kỳ đâu bạn muốn trên Web một cách nhanh chóng.

  • Sự tự do mang tính cá nhân

    Tận hưởng các công cụ riêng tư tích hợp sẵn tốt nhất cho bất kỳ trình duyệt nào.

  • Sự tự do là của bạn

    Sử dụng trình duyệt duy nhất được tạo ra cho người dùng, không vì lợi nhuận.

Firefox cho các nền tảng khác

Ngôn ngữ sẵn có

Tải về Firefox cho Windows

Tải về Firefox cho macOS

Tải về Firefox cho Linux

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox