Xin lỗi, Firefox hiện tại không hỗ trợ các thiết bị iOS.
Chúc mừng! Bạn đang sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.
Có vẻ như bạn đang sử dụng phiên bản Firefox cũ. Cập nhật trên Google Play.
Chúc mừng! Bạn đang sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.
Có vẻ như bạn đang sử dụng phiên bản Firefox cũ.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

Vì bạn, vì tự do cá nhân và vì một nền tảng Web mở

Ảnh chụp màn hình Firefox
Cảm ơn bạn đã tải Firefox! Vì Mozilla là tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi được tự do sáng tạo và không chịu áp lực từ bất kỳ phía nào. Chắc chắn bạn sẽ thấy thú vị với sự khác biệt này.
  1. 1. Ấn Run để bắt đầu quá trình. Chương trình sẽ tự động tải. Nếu không, nhấn vào đây. Việc tải sẽ mất vài phút.
  2. 2. Khi được nhắc, hãy kéo thả biểu tượng Firefox vào ảnh thư mục Applications của bạn. Nhấn Run để chạy thuật sĩ cài đặt Mozilla Firefox. Sau đó, lần lượt theo các bước ( chúng tôi đã làm quá trình trở nên dễ dàng nhất có thể).
  3. 3. Thả biểu tượng Firefox từ thư mục Application vào thanh dock. Sau đó, ấn vào biểu tượng Firefox khi nào bạn muốn duyệt web! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bước vào một kỷ nguyên mới của việc lướt Web. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Firefox bất kỳ lúc nào bạn muốn lướt web.