Firefox sắp ra phiên bản cho iOS! Hãy đăng ký để biết thêm chi tiết.
Chúc mừng! Bạn đang sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.
Có vẻ như bạn đang sử dụng phiên bản Firefox cũ. Hãy cập nhật trên Google Play.
Chúc mừng! Bạn đang sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.

Đại tu Firefox

Tìm hiểu thêm
Có vẻ như bạn đang sử dụng phiên bản Firefox cũ.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

Bạn không muốn bị phụ thuộc?
Hãy chọn Firefox.

Ảnh chụp màn hình Firefox
Cảm ơn bạn đã tải Firefox! Vì Mozilla là tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi có thể tự do sáng tạo vì người dùng mà không phải thỏa hiệp. Chắc chắn bạn sẽ thích sự khác biệt này.
  1. 1. Ấn Run để bắt đầu. Chương trình sẽ tự động tải. Nếu không, hãy nhấn vào đây. Quá trình tải về sẽ mất vài phút.
  2. 2. Khi được nhắc, hãy kéo thả biểu tượng Firefox vào ảnh thư mục Applications của bạn. Nhấn Run để chạy bộ hướng dẫn cài đặt Mozilla Firefox. Sau đó, lần lượt theo các bước (chúng tôi đã cố gắng làm cho mọi thứ đơn giản nhất có thể).
  3. 3. Thả biểu tượng Firefox từ thư mục Application vào thanh dock. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Firefox bất cứ khi nào bạn muốn duyệt web! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bước vào một kỷ nguyên mới của lướt Web. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Firefox bất kỳ lúc nào bạn muốn lướt web.