Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Trình duyệt Firefox

Tải trình duyệt đặt quyền riêng tư của bạn lên hàng đầu — và luôn luôn

Máy tính để bàn

Nghiêm túc duyệt web riêng tư. Firefox tự động chặn hơn 2000 trình theo dõi trực tuyến thu thập thông tin về những gì bạn làm trực tuyến.

Tải xuống cho máy tính để bàn

Tìm hiểu thêm

Di động

Mang cùng mức độ riêng tư — cộng với mật khẩu, lịch sử tìm kiếm, các thẻ đang mở và hơn thế nữa — bên bạn mọi lúc mọi nơi.

Tìm hiểu thêm

Enterprise

Nhận bảo vệ dữ liệu chưa từng có với các chu kỳ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của công ty bạn.

Gói Enterprise

Tìm hiểu thêm