Hướng tới tương lai của việc chạy thử nghiệm.

Hãy là người đầu tiên khám phá các bản phát hành trong tương lai của Firefox cho máy tính để bàn, Android và iOS.

Beta

Kiểm tra các tính năng sắp phát hành trong bản xây dựng trước bản phát hành ổn định.

Beta là một nền tảng phát triển và thử nghiệm không ổn định. Theo mặc định, Beta gửi dữ liệu đến Mozilla — và đôi khi các đối tác của chúng tôi — để giúp chúng tôi xử lý các vấn đề và thử các ý tưởng. Tìm hiểu những gì được chia sẻ.

Gửi phản hồi cho chúng tôi giúp chúng tôi đưa ra những tinh chỉnh cuối cùng về mặt hiệu suất và chức năng ở phiên bản ổn định.

Developer Edition

Xây dựng, kiểm tra, mở rộng và nhiều hơn nữa với trình duyệt được xây dựng dành cho nhà phát triển.

Developer Edition là một nền tảng thử nghiệm và phát triển không ổn định. Theo mặc định, Developer Edition gửi dữ liệu đến Mozilla — và đôi khi các đối tác của chúng tôi — để giúp chúng tôi xử lý các vấn đề và thử ý tưởng. Tìm hiểu những gì được chia sẻ.

Nightly

Hãy lướt qua trình duyệt web thế hệ tiếp theo của chúng tôi, và giúp chúng tôi xây dựng một trình duyệt tốt nhất có thể: thử dùng Firefox Nightly.

Hàng đêm là một nền tảng phát triển và thử nghiệm không ổn định. Theo mặc định, Nightly gửi dữ liệu đến Mozilla — và đôi khi các đối tác của chúng tôi — để giúp chúng tôi xử lý các vấn đề và thử các ý tưởng. Tìm hiểu những gì được chia sẻ.