Hướng tới tương lai của việc chạy thử nghiệm.

Hãy là người đầu tiên khám phá các bản phát hành trong tương lai của Firefox cho máy tính để bàn, Android và iOS.

Beta

Kiểm tra các tính năng sắp phát hành trong bản xây dựng trước bản phát hành ổn định.

Firefox Beta — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Firefox Beta — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Firefox Beta tự động gửi phản hồi về cho Mozilla. Tìm hiểu thêm

Gửi phản hồi cho chúng tôi giúp chúng tôi đưa ra những tinh chỉnh cuối cùng về mặt hiệu suất và chức năng ở phiên bản ổn định.

Phiên bản cho lập trình viên

Xây dựng, kiểm tra, tỷ lệ và nhiều hơn nữa với trình duyệt được xây dựng dành cho nhà phát triển.

Firefox Developer Edition — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Firefox Developer Edition — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Firefox Developer Edition tự động gửi các phản hồi đến Mozilla. Tìm hiểu thêm

Nightly

Hãy lướt qua trình duyệt web thế hệ tiếp theo của chúng tôi, và giúp chúng tôi xây dựng một trình duyệt tốt nhất có thể: thử dùng Firefox Nightly.

Firefox Nightly — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Firefox Nightly — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Firefox Nightly tự động gửi phản hồi cho Mozilla. Tìm hiểu thêm

Thấy điều gì đó không hoạt động? Hãy cho chúng tôi biết.

Thử nghiệm các tính năng mới nhất của chúng giúp chuẩn bị và định hình tương lai của Firefox.