Firefox Browser Developer Edition

Chào mừng đến với trình duyệt yêu thích mới của bạn. Nhận được các tính năng mới nhất, hiệu suất nhanh, và các công cụ phát triển mà bạn cần để xây dựng cho trang web mở.

Firefox dành cho nhà phát triển tự động gửi các phản hồi đến Mozilla. Tìm hiểu thêm

Hiệu năng tốt hơn

Một công cụ CSS thế hệ tiếp theo

Firefox Quantum bao gồm một công cụ CSS mới, được viết bằng Rust, có những cải tiến tiên tiến và nhanh chóng.

Thiết kế. Mã. Kiểm tra. Lọc.

Xây dựng và hoàn thiện các trang web của bạn
với Firefox DevTools

Nói to hơn

Phản hồi giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Cho chúng tôi biết làm cách nào để cải thiện trình duyệt và Công cụ Phát triển.

Tham gia cuộc trò chuyện

Tham gia

Giúp chúng tôi xây dựng một trình duyệt độc lập. Viết code, fix bug, tạo các tiện ích, và nhiều hơn nữa.

Bắt đầu ngay