Firefox Developer Edition

Công cụ hiện đại dành cho các trang Web mở

Tạo và gỡ lỗi các web với các công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở.

Firefox Developer Edition — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Firefox Developer Edition — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Làm chủ CSS Grid với trình kiểm tra phần tử duy nhất
và công cụ dàn trang ngay trên Web.

Hãy thử CSS Grid ngay bây giờ

Gỡ lỗi Firefox và các ứng dụng sử dụng framework
React và Ember dựng sẵn
với trình gỡ lỗi "mọi nơi"

Tìm hiểu thêm về trình gỡ lỗi

Tiện ích mở rộng DevTool Framework

Kiểm tra và gỡ lỗi các ứng dụng framework với các phần mở rộng cho Firefox.

Khám phá các tiện ích mở rộng khác

Nói to hơn

Phản hồi giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Cho chúng tôi biết làm cách nào để cải thiện trình duyệt và Công cụ Phát triển.

Tham gia cuộc trò chuyện

Tham gia

Giúp chúng tôi xây dựng một trình duyệt độc lập. Viết code, fix bug, tạo các tiện ích, và nhiều hơn nữa.

Bắt đầu ngay

Thiết kế, code, kiểm tra, cải thiện. Khiến trang web của bạn hoàn hảo hơn với Firefox DevTools.