Mozilla

Firefox

bạn, tự do cá nhân của bạnmột nền tảng Web mở

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox
  • 10.554 những Mozillians năng nổ
    khắp nơi trên thế giới
  • 40 những sự kiện sắp tới
    ở khắp nơi
  • 87 ngôn ngữ và vẫn còn đang tăng,
    trên khắp năm châu
Tham gia vào Mozilla ngay hôm nay