Nhanh và tốt hơn.

Với tốc độ gấp 2 lần, bảo vệ quyền riêng tư tích hợp và Mozilla đằng sau nó, Firefox là một cách tốt hơn để duyệt web.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox

Chúng tôi làm cho internet an toàn hơn, khỏe mạnh hơn, nhanh hơn và tốt hơn.

Mozilla là tổ chức phi lợi nhuận đứng sau Firefox, trình duyệt thay thế ban đầu. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm và chính sách để giữ cho internet phục vụ mọi người, không phải vì lợi nhuận.

Ảnh hưởng của chúng tôi

Khi bạn sử dụng Firefox, bạn sẽ giúp Mozilla chống lại thông tin sai lệch trực tuyến, dạy các kỹ năng kỹ thuật số và làm cho phần bình luận mang tính nhân văn hơn. Kiểm tra những gì giúp tạo ra một internet khỏe mạnh hơn.

Sự đổi mới của chúng tôi

Sử dụng web như một nền tảng, chúng tôi xây dựng các công nghệ sáng tạo, mở cho phép các nhà phát triển làm việc tự do trong các hệ sinh thái công ty, đóng và tạo ra trải nghiệm web an toàn, nhanh cho tất cả mọi người.