Internet cho mọi người,
phi lợi nhuận.

Xin chào. Chúng tôi là Mozilla, tự hào là một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu của Internet, giúp nó lành mạnh, mở và tiếp cận đến tất cả mọi người.

Ảnh hưởng của chúng tôi

Làm việc để giữ Internet lành mạnh, mở và dễ dàng tiếp cận tới tất cả mọi người, chúng tôi dạy kiến thức về web, cung cấp các công cụ và ủng hộ với tư cách mỗi cá nhân những người định giá Internet như một tài nguyên công cộng toàn cầu.

Sự đổi mới của chúng tôi

Sử dụng web như một nền tảng, chúng tôi xây dựng các công nghệ sáng tạo, mở cho phép các nhà phát triển làm việc tự do trong các hệ sinh thái công ty, đóng và tạo ra trải nghiệm web an toàn, nhanh cho tất cả mọi người.

Giải phóng Internet của bạn

Thiết lập web tự do theo cách bạn muốn.

Tải Firefox hôm nay