Tải xuống Trình duyệt Firefox dành cho Chromebook

Bạn đã có Chromebook — bây giờ đã đến lúc có Trình duyệt Firefox độc lập, tự động riêng tư để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Tại sao tải xuống Firefox dành cho Chromebook?

Mặc dù Chromebook đã được cài đặt Chrome, việc tải xuống và sử dụng Firefox làm trình duyệt truy cập của bạn sẽ cung cấp cho bạn một số lợi ích:

  • Trình chống theo dõi luôn bật: theo mặc định, Firefox bật trình chống theo dõi nâng cao (ETP) để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi trình theo dõi quảng cáo đã biết, trình theo dõi xã hội và tập lệnh mã hóa theo dõi bạn trên web.
  • Hỗ trợ công nghệ độc lập: vì hầu hết các trình duyệt chính hiện đang chạy trên Chromium, nên có ít tùy chọn hơn không đưa vào máy Big Tech. Firefox được hỗ trợ bởi tổ chức phi lợi nhuận và dành riêng cho việc sửa chữa Internet. Sử dụng Firefox giúp bạn trở thành một phần của điều đó.

Có gặp khó khăn khi cài đặt Firefox dành cho Chromebook không?

Chúng tôi muốn nó đơn giản hơn, nhưng Chromebook của bạn muốn giữ bạn trong hệ sinh thái Google Play. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng bạn nên cố gắng cài đặt trình duyệt Firefox vào Chromebook của mình – và chúng tôi có tài nguyên để trợ giúp bạn nếu bạn cần chúng. Có hai cách để tải Firefox trên thiết bị của bạn.

Cài đặt Firefox từ cửa hàng Google Play: trên các phiên bản mới hơn của Chrome OS (dựa trên x86 Chromebook đang chạy Chrome OS 80 trở lên), bạn có tùy chọn cài đặt ứng dụng Firefox dành cho Android. Ứng dụng này được phát triển cho các thiết bị di động.

Tải xuống trên Google Play

Cài đặt Firefox dưới dạng ứng dụng Linux: đi theo con đường này sẽ mất thêm một vài bước, nhưng rất đáng giá. Khi bạn cài đặt trình duyệt Firefox dưới dạng ứng dụng Linux, bạn sẽ nhận được trình duyệt Firefox dành cho máy tính để bàn và tất cả các lợi ích đi kèm, bao gồm cả trình chống theo dõi nâng cao , trình quản lý mật khẩu tích hợp, quyền truy cập vào hàng nghìn tiện ích bổ sung (bao gồm cả trình chặn quảng cáo UBlock Origin) và các chủ đề để tùy chỉnh giao diện trình duyệt của bạn. Tìm hiểu thêm về cách cài đặt trình duyệt Chromebook dành cho máy tính để bàn cho Chromebook.