• Quyền riêng tư là trên hết

    Firefox không gián điệp trên các tìm kiếm. Chúng tôi dừng cookie theo dõi của bên thứ ba và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát.
  • Nhanh hơn 2 lần

    Nhận tốc độ và bảo mật. Firefox chạy nhanh trên Mac vì chúng tôi không theo dõi bước đi của bạn.
  • Chặn theo dõi

    Hãy là chủ nhân của tên miền của bạn với việc chặn nội dung nghiêm ngặt. Loại bỏ tất cả các cookie và trình theo dõi.