Tải xuống Mozilla Firefox dành cho Mac

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

  • Quyền riêng tư là trên hết

    Firefox không gián điệp trên các tìm kiếm. Chúng tôi dừng cookie theo dõi của bên thứ ba và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát.
  • Nhanh hơn 2 lần

    Nhận tốc độ và bảo mật. Firefox chạy nhanh trên Mac vì chúng tôi không theo dõi bước đi của bạn.
  • Chặn theo dõi

    Hãy là chủ nhân của tên miền của bạn với việc chặn nội dung nghiêm ngặt. Loại bỏ tất cả các cookie và trình theo dõi.