Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Mozilla tạo ra các trình duyệt, ứng dụng, mã và công cụ đưa mọi người lên trước lợi nhuận.

Nhiệm vụ của chúng tôi: Giữ cho internet mở và có thể truy cập được cho tất cả mọi người.

Đọc sứ mệnh của chúng tôi

Tập đoàn. Nền tảng. Phi lợi nhuận.

Mozilla đặt mọi người lên trên lợi nhuận trong mọi thứ chúng ta nói, xây dựng và làm. Trên thực tế, có một quỹ phi lợi nhuận là trung tâm của doanh nghiệp chúng tôi.

Tìm hiểu về Mozilla Foundation

Tuyên ngôn Mozilla

Các nguyên tắc chúng tôi đã viết vào năm 1998 vẫn hướng dẫn chúng tôi ngày hôm nay. Và năm 2018, chúng tôi đã tạo ra một phụ lục để nhấn mạnh sự bao gồm, quyền riêng tư và an toàn cho mọi người trực tuyến.

Đọc tuyên ngôn

Một cái nhìn toàn cầu

Với văn phòng trên toàn thế giới, chúng tôi xem xét internet từ nhiều nền văn hóa và bối cảnh.

San Francisco

2000 khách không phải là nhân viên được mời hàng năm

Berlin

500 người tham dự hàng năm phát biểu tại đại hội Berlin

Toronto

800 chai cà phê lạnh được tiêu thụ hàng năm.