Về trang web này

Trang web www.mozilla.org đã hoạt động trực tuyến hơn hai thập kỷ. Đó là kể từ thời khủng long trong những năm internet. Như vậy, www.mozilla.org là một góc của web, với nguồn gốc gắn liền với phong trào mã nguồn mở đã chứng kiến sự ra đời của Mozilla.

Hôm nay, đây là trang web mà mọi người đến để tải xuống Firefox, thử Mozilla VPN, và tìm hiểu thêm về Mozilla. Bạn cũng có thể khám phá một vài Easter egg trong khi tìm hiểu.

Giống như nhiều sản phẩm của chúng tôi, trang web này cũng là mã nguồn mở:

Colophon

Một số dự án mã nguồn mở được sử dụng để tạo trang web này:

  • Django như một khuôn khổ web back end, với Jinja để tạo khuôn mẫu.
  • Hệ thống thiết kế giao thúc cho các thành phần giao diện người dùng và thương hiệu cho Mozilla.
  • Hệ thống bản địa hóa Fluent để dịch ngôn ngữ cho Mozilla.
  • Nhiều thư viện và khuôn khổ nhỏ hơn khác mà bạn có thể tìm thấy trong GitHub repo.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả cáccộng tác viên của Mozilla những người đã giúp làm cho web trở thành một nơi tốt hơn.