• Quyền riêng tư - hơn cả một chính sách

    Cuộc sống của bạn, doanh nghiệp của bạn. Firefox chặn cookie theo dõi của bên thứ ba trên Linux.
  • Nhanh hơn 2 lần

    Tốc độ, đáp ứng an ninh. Firefox nhanh gấp hai lần với bộ nhớ ít hơn 30% so với Chrome.
  • Mã nguồn mở

    Giống như Linux, các tính năng của Firefox là mã nguồn mở.