Firefox dành cho Linux

Sở hữu cuộc sống trực tuyến của bạn.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox
  • Quyền riêng tư - hơn cả một chính sách

    Cuộc sống của bạn, doanh nghiệp của bạn. Firefox chặn cookie theo dõi của bên thứ ba trên Linux.

  • Nhanh hơn 2 lần

    Tốc độ, đáp ứng an ninh. Firefox nhanh gấp hai lần với bộ nhớ ít hơn 30% so với Chrome.

  • Mã nguồn mở

    Giống như Linux, các tính năng của Firefox là mã nguồn mở.