Thông báo quyền riêng tư liên quan đến website, hệ thống truyền thông & cookie

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Khi Mozilla thu thập thông tin về bạn, Chính sách quyền riêng tư của Mozilla sẽ mô tả cách chúng tôi xử lý những thông tin đó.

Thông báo quyền riêng tư này áp dụng cho các website và ứng dụng di động được vận hành bởi Mozilla, bao gồm các miền như mozillians.org, mozilla.org, và firefox.com, cùng những miền khác. Những miền này bao gồm chẳng hạn như foundation.mozilla.org, bugzilla.mozilla.org, reps.mozilla.org, careers.mozilla.org, developers.mozilla.org, support.mozilla.org, addons.mozilla.org, và wiki.mozilla.org.

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân từ bạn dựa trên tương tác của bạn với chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội; nếu bạn nộp đơn xin việc, xin thực tập, xin trợ cấp; nếu bạn tình nguyện làm thành viên cộng đồng của Mozilla; nếu bạn gửi phản hồi của người dùng hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi; nếu bạn đăng ký tài khoản hoặc thuê bao; hoặc nếu bạn tương tác với một chiến dịch sản phẩm hoặc chính sách.

 • Mạng xã hội: Nếu bạn tương tác với các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi như Twitter và Facebook, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn. Nếu bạn sử dụng những mạng này, chính sách quyền riêng tư của các mạng đó sẽ được áp dụng và bạn nên tham khảo chúng.

 • Người nộp đơn xin việc, xin thực tập, & xin trợ cấp: Người nộp đơn xin việc, xin thực tập hay xin trợ cấp cho Mozilla sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ đường phố, số điện thoại, địa chỉ email và sơ yếu lý lịch và đôi khi cả thông tin bổ sung nữa. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý và đánh giá các lá đơn và liên lạc với ứng viên về các cơ hội tuyển dụng. Chúng tôi sử dụng Greenhouse để xử lý các đơn xin việc và xin thực tập, và Fluxx.io để xử lý các đơn xin trợ cấp MOSS.

 • Cộng tác viên: Khi bạn tình nguyện làm cộng tác viên cộng đồng cho Mozilla, chúng tôi có thể phải liên lạc với bạn theo địa chỉ email mà bạn cung cấp liên quan đến việc cộng tác và ghi nhận những đóng góp của bạn. Nếu bạn làm cộng tác viên cho Bugzilla, Mozilla Reps hoặc cơ sở mã của chúng tôi, khi đó địa chỉ email và có thể cả tên của bạn sẽ được hiển thị công khai với tất cả người dùng Internet. Nếu bạn tạo một hồ sơ trên Mozillians.org, nhân viên và cộng tác viên của Mozilla có thể truy cập nó. Bạn có thể sửa dữ liệu hồ sơ tại trang Cài đặt hồ sơ. Chúng tôi đôi khi cũng sử dụng thông tin của cộng tác viên từ các nguồn (như Bugzilla) trong bảng điều khiển để chia sẻ các dữ liệu tổng hợp trực quan trên cộng đồng Mozilla. Ví dụ như https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế các thông tin liên hệ được hiển thị công khai.

 • Phản hồi của người dùng: Bạn có thể cung cấp phản hồi cho chúng tôi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên các trang web như input.mozilla.org, thông qua trải nghiệm trong sản phẩm hay thông qua các kênh như email, Bugzilla, Matrix, tài khoản mạng xã hội, trang Tham gia hoặc thông qua một nhóm như Đại sứ sinh viên. Bạn nên hạn chế thông tin cá nhân mà bạn chọn chia sẻ trên các diễn đàn này vì mọi người có thể xem được bình luận của bạn.

 • Tài khoản & thuê bao: Một số website như AMO và MDN yêu cầu phải tạo tài khoản để gửi nội dung nhà phát triển hoặc gửi đánh giá hay bình luận của người dùng. Để quản lý tài khoản, chúng tôi sử dụng Tài khoản Firefox, Github, hoặc các hệ thống tùy chỉnh; hãy xem tại đây để quản lý dữ liệu tài khoản. Bạn có thể định kỳ nhận email liên kết với tài khoản của bạn hoặc qua thuê bao đăng ký. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý email của chúng tôi bao gồm SalesForce Marketing Cloud, Send in Blue, hay Mailchimp, và bạn có thể hủy đăng ký thông qua liên kết ở phía cuối email.

 • Chiến dịch sản phẩm & chính sách: Một số trang web của chúng tôi có tổ chức các chiến dịch sản phẩm hoặc chính sách. Chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu một liên kết qua email hoặc SMS để cài đặt Firefox trên thiết bị di động hoặc tham vấn ý kiến của các nhà làm luật về các sự cố Internet. Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để quản lý các chiến dịch này và xử lý bất kỳ dữ liệu nào mà bạn chọn gửi.


Chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo, phần phân tích web của bên thứ ba, thông tin thiết bị và địa chỉ IP cho chức năng này và hiểu hơn về tương tác của người dùng với các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống truyền thông của chúng tôi.

 • Chức năng: Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin như cookie, thông tin thiết bị và địa chỉ IP để cải thiện chức năng của một số sản phẩm, dịch vụ và hệ thống truyền thông. Ví dụ:

  • Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin về phần cài đặt Firefox của bạn (như tùy chọn ngôn ngữ và các tiện ích bổ sung trong Firefox), và để chúng tôi có thể đề xuất các tính năng và tiện ích bổ sung phù hợp cho bạn dựa trên phần cài đặt Firefox. Chúng cũng hỗ trợ việc đăng nhập và xác thực người dùng để bạn không cần phải nhập lại mật khẩu trên một số website của Mozilla.
  • Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để tùy chỉnh hệ thống truyền thông theo ngôn ngữ và quốc gia.
  • Chúng tôi sử dụng một số thông tin thiết bị như quốc gia, ngôn ngữ, nhà mạng và OEM, để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.
 • Thông số đo: Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie, thông tin thiết bị và địa chỉ IP cùng với tập tin chỉ báo, cookie và các dịch vụ thuộc bên thứ ba để giúp chúng tôi nắm được cách người dùng tương tác với các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống truyền thông, website, chiến dịch trực tuyến, snippet, thiết bị và các nền tảng khác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng:

  • Google Analytics, dịch vụ này sẽ đặt một cookie trên thiết bị của bạn để lấy thông số đo về cách người dùng tương tác với các website của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện nội dung trang.
  • Convert.com và ShareProgress, dịch vụ này sẽ đặt một cookie trên thiết bị của bạn để giúp chúng tôi kiểm tra sự thay đổi của nội dung web. Thông tin này giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm web tốt hơn cho người dùng.
  • DoubleClick và Flashtalking, các dịch vụ này sử dụng một tập tin chỉ báo trên trang Firefox tải về của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi đo được tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
  • Yahoo Dot Pixel, dịch vụ này sử dụng JavaScript trên trang Firefox tải về của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi đo được tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
  • HTTP Referral Data, dịch vụ này có thể được gộp cùng với trình cài đặt của Firefox, để nắm được miền website hoặc chiến dịch quảng cáo đã chỉ dẫn bạn tới trang tải về của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi nắm được tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và cải thiện chúng.
  • Các công cụ đo khác tùy từng thời điểm nhằm mục đích thử nghiệm. Ví dụ, chúng tôi có thể làm vậy để giúp đánh giá một công cụ đo mới hoặc kiểm tra bộ sưu tập công cụ đo hiện có.
 • Ngăn chặn gian lận: Mozilla áp dụng công nghệ của bên thứ ba, Invisible reCAPTCHA của Google, chạy nền trên một số website của chúng tôi để xác định hoạt động gian lận. Việc sử dụng Invisible reCAPTCHA sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng của Google.


Bạn có thể quản lý các tùy chọn cookie riêng, hiển thị các tùy chọn cookie với người khác và chọn không sử dụng các công cụ phân tích và tối ưu hóa web.

 • Lịch sử cookie: Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các cookie riêng trong phần tùy chọn Firefox bên dưới mục lịch sử Công cụ/Tùy chọn/Quyền riêng tư. Lưu ý rằng một số tính năng của các sản phẩm và dịch vụ có thể hoạt động không đúng cách nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

 • Không theo dõi: Mozilla không theo dõi người dùng qua các website của bên thứ ba để cung cấp các quảng cáo hướng đối tượng. Nếu bạn đã cấu hình trình duyệt để gửi tín hiệu “Không theo dõi” khi truy câp các website của chúng tôi, Mozilla sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ nào được nêu trong phần Thông số đo.

 • Email: Bạn không bắt buộc phải nhận thư tiếp thị của chúng tôi và bạn có thể hủy đăng ký từ cuối trang email hoặc cập nhật các tùy chọn email của Mozilla.

 • Phân tích & tối ưu hóa: Làm theo các hướng dẫn bên dưới để ngăn việc thu thập dữ liệu về số lần truy cập của bạn vào các website của Mozilla:

 • Mạng xã hội: Các nút chia sẻ lên mạng xã hội trên các website của Mozilla được thiết kế để không chia sẻ dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trừ khi bạn nhấp vào nút đó.


Một số website của Mozilla cho phép bạn thực hiện giao dịch mua (chẳng hạn như ứng dụng hoặc công cụ), đóng góp quỹ cho các dự án cụ thể của Mozilla hoặc tài trợ cho các chương trình từ thiện công khai của Mozilla. Những giao dịch này thường được nhà cung cấp thuộc bên thứ ba của Mozilla xử lý.

 • Xử lý thanh toán: Ngoại trừ các khoản thanh toán bằng séc, lệnh chuyển tiền và ghi nợ trực tiếp và chuyển khoản qua ngân hàng, Mozilla không nhận bất kỳ thông tin tài chính nào, được chuyển từ bạn cho nhà cung cấp thuộc bên thứ ba để xử lý (ví dụ như Braintree, PayPal, Bitpay, Stripe).

 • Dữ liệu cá nhân: Chúng tôi cũng có thể nhận tên, địa chỉ gửi thư và/hoặc địa chỉ email của bạn. Dữ liệu này được sử dụng để phát hiện hành vi gian lận và lưu sổ. Chúng tôi sử dụng SalesForce Marketing Cloud để gửi biên lai qua email và lưu hồ sơ, thông tin này sẽ được giữ lại bốn năm kể từ ngày thanh toán.

 • Dữ liệu thuộc bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng WealthEngine để cải thiện nỗ lực gây quỹ của chúng tôi nhằm duy trì một môi trường Internet lành mạnh, cởi mở và có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Các nhà tài trợ có thể chọn không sử dụng Mozilla.