Tải Firefox cho doanh nghiệp của bạn

Tải xuống Bản phát hành hỗ trợ mở rộng của Firefox hoặc bản phát hành chính thức của trình duyệt để bảo mật dữ liệu toàn diện và bảo vệ dữ liệu.

Bảo vệ dữ liệu chưa từng có — trên nhịp phát hành phù hợp với bạn

  Dữ liệu của bạn vẫn là doanh nghiệp của bạn

  Trình duyệt Firefox là mã nguồn mở và cung cấp trình chống theo dõi nâng cao — tất cả các phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi về bảo vệ dữ liệu.

  Triển khai khi nào và như thế nào bạn muốn

  Với các gói cài đặt và mở rộng rộng rãi các chính sách và tính năng của nhóm, việc triển khai nhanh hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết — và dễ dàng hơn trong môi trường Windows và macOS.

  Chọn nhịp phát hành của bạn

  Nhận bản phát hành nhanh chóng để đảm bảo bạn nhận được các tính năng mới nhất nhanh hơn hoặc mở rộng để đảm bảo trải nghiệm siêu ổn định.