Pháp lý

Đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn đã giúp báo cáo việc lạm dụng nhãn hiệu Mozilla, tham gia vào các diễn đàn quản trị, đưa ra phản hồi về bản địa hóa và điều khoản pháp lý của chúng tôi, đồng thời đóng góp kỹ năng của bạn vào sự thành công của Mozilla.

Điều khoản

Quyền riêng tư & nhãn hiệu

Thông báo phần mềm có thể tải xuống