Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Lời hứa về quyền riêng tư Firefox

Lấy ít hơn

Chúng tôi đưa ra quan điểm hiểu biết ít về bạn

Tất cả các công ty công nghệ thu thập dữ liệu để cải thiện sản phẩm của họ. Nhưng nó không cần bao gồm rất nhiều thông tin cá nhân của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi muốn là dữ liệu phục vụ bạn cuối cùng. Chúng tôi tự hỏi: chúng tôi thực sự cần điều này? Chúng ta cần nó để làm gì? Và khi nào chúng ta có thể xóa nó?

Giữ nó an toàn

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Bảo mật dữ liệu rất phức tạp — hoặc ít nhất là nó phải như vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện các bước bổ sung để phân loại dữ liệu chúng tôi có, duy trì các quy tắc về cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ từng loại và không bao giờ ngừng lặp lại trên các quy trình của chúng tôi. Chúng tôi ưu tiên sự riêng tư của bạn. Chúng tôi đầu tư vào nó. Chúng tôi cam kết với nó. Chúng tôi thậm chí còn dạy các công ty khác cách làm điều đó.

Không có bí mật

Bạn sẽ luôn biết bạn đang đứng cùng chúng tôi ở đâu

Không có chương trình nghị sự ẩn nào ở đây. Việc kinh doanh của chúng tôi không phụ thuộc vào việc bí mật lạm dụng lòng tin của bạn. Thông báo bảo mật của chúng tôi thực sự có thể đọc được. Nếu bạn muốn đào sâu vào mọi data-point mà chúng tôi thu thập, mã của chúng tôi sẽ mở. Và chúng ta cũng vậy.

  • Tại sao tin tưởng Firefox?

    Bởi vì chúng tôi đặt mọi người lên hàng đầu. Trên thực tế, chúng tôi đã được hỗ trợ bởi một phi lợi nhuận. Ngay từ ngày đầu, nó đã là nhiệm vụ của chúng tôi để bảo vệ internet và mọi người trên đó.

    Tìm hiểu thêm về sứ mệnh của chúng tôi

  • Sự riêng tư của bạn, bởi sản phẩm

    Các sản phẩm Firefox hoạt động khác nhau — vì chúng được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trước tiên.

    Đọc Thông báo bảo mật cho các sản phẩm của chúng tôi