Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Mozilla bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong mọi sản phẩm

Trình duyệt Firefox

Hơn 2.000 trình theo dõi bị chặn — tự động

Theo dõi đã trở thành một dịch bệnh trực tuyến: các công ty theo dõi mọi di chuyển, nhấp và mua, thu thập dữ liệu để dự đoán và ảnh hưởng đến những gì bạn sẽ làm tiếp theo. Chúng tôi nghĩ rằng, một cuộc xâm lược thô thiển về quyền riêng tư của bạn. Đó là lý do tại sao Firefox trình duyệt trên thiết bị di động và máy tính để bàn có tính năng Bảo vệ theo dõi nâng cao theo mặc định.

Nếu bạn muốn xem Firefox đang chặn gì cho bạn, hãy truy cập trang này trên trình duyệt máy tính để bàn Firefox của bạn.

Xem những gì Firefox đã chặn cho bạn

Nhận trình chống theo dõi nâng cao

Cập nhật Firefox của bạn

  • Vô hình để theo dõi hàng đầu

    Gặp bốn trong số những trình theo dõi phổ biến nhất — sẽ không gặp bạn.

  • Luôn trong tầm kiểm soát của bạn

    Bạn muốn tùy chỉnh những gì bị chặn? Cài đặt của bạn chỉ là một cú nhấn chuột.

  • Bảo vệ ngoài theo dõi

    Nếu bạn có một Tài khoản Mozilla, bạn cũng có thể xem cách chúng tôi giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân và mật khẩu của mình.

Hơn 10.000.000.000 trình theo dõi bị chặn mỗi ngày cho người dùng Firefox trên toàn thế giới

Xem những gì Firefox đã chặn cho bạn

Cập nhật Firefox của bạn

Mozilla Monitor

Khi bạn nhập địa chỉ email của bạn vào Mozilla Monitor, chúng tôi sẽ quên thông tin này ngay sau khi kiểm tra trùng khớp trong các trường hợp rò rỉ dữ liệu đã biết — trừ khi bạn ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục theo dõi các trường hợp rò rỉ mới đối với thông tin cá nhân của bạn.

Kiểm tra rò rỉ

Mozilla VPN

Lướt, phát trực tuyến và hoàn thành công việc trên các máy chủ ở hơn 30 quốc gia để có kết nối internet an toàn với một góc nhìn mới.

Sử dụng Mozilla VPN

Pocket

Pocket đề xuất các bài viết chất lượng cao, được quản lý bởi con người mà không thu thập lịch sử duyệt web của bạn hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo.

Sử dụng Pocket

Tài khoản Mozilla của bạn

Tất cả thông tin được đồng bộ hóa thông qua Tài khoản Mozilla của bạn — từ lịch sử trình duyệt đến mật khẩu — đều được mã hoá. Và mật khẩu tài khoản của bạn là khóa duy nhất.

Mang lại sự riêng tư và dấu trang của bạn ở mọi nơi bằng Tài khoản Mozilla.

Nhập địa chỉ email của bạn để tạo một Tài khoản Mozilla.

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật.

Đọc Thông báo bảo mật cho các sản phẩm của chúng tôi