Firefox bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong mọi sản phẩm

Trình duyệt Firefox

Hơn 2.000 trình theo dõi bị chặn — tự động

Theo dõi đã trở thành một dịch bệnh trực tuyến: các công ty theo dõi mọi di chuyển, nhấp và mua, thu thập dữ liệu để dự đoán và ảnh hưởng đến những gì bạn sẽ làm tiếp theo. Chúng tôi nghĩ rằng, một cuộc xâm lược thô thiển về quyền riêng tư của bạn. Đó là lý do tại sao Firefox trình duyệt trên thiết bị di động và máy tính để bàn có tính năng Bảo vệ theo dõi nâng cao theo mặc định.

Nếu bạn muốn xem Firefox đang chặn gì cho bạn, hãy truy cập trang này trên trình duyệt máy tính để bàn Firefox của bạn.

Xem những gì Firefox đã chặn cho bạn

Nhận trình chống theo dõi nâng cao

Cập nhật Firefox của bạn

  • Luôn trong tầm kiểm soát của bạn

    Bạn muốn tùy chỉnh những gì bị chặn? Cài đặt của bạn chỉ là một cú nhấn chuột.

  • Bảo vệ ngoài theo dõi

    Nếu bạn có Tài khoản Firefox, bạn cũng có thể thấy cách chúng tôi giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân và mật khẩu của mình.

Tài khoản Firefox của bạn

Tất cả thông tin được đồng bộ hóa thông qua Tài khoản Firefox — từ lịch sử trình duyệt đến mật khẩu — được mã hóa. Và mật khẩu tài khoản của bạn là chìa khóa duy nhất.

Mang theo sự riêng tư và dấu trang của bạn ở mọi nơi với Tài khoản Firefox.

Nhập email của bạn để truy cập Tài khoản Firefox.

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật.

Đọc Thông báo bảo mật cho các sản phẩm của chúng tôi