Zbožopřeće! Wužiwaće najnowšu wersiju Firefox.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Wužiwaće předwersiju Firefox.

Wužiwaće njewěsty, zestarjeny dźěłowy system, kotryž so hižo wot Firefox njedpodpěruje.

Firefox

Mozilla

Firefox za Linux

Waše žiwjenje online wam słuša.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Screenshot
  • Priwatnosć - wjace hač směrnica

    Waše žiwjenje, waš wobchod. Firefox slědowace placki třećich na Linux blokuje.

  • 2x spěšniši

    Spěšnosć so z wěstotu zetkawa. Firefox je dwójce tak spěšny kaž Chrome a wužiwa 30% mjenje składa.

  • Wotewrjene žórło

    Hladajće pod hawbu. Kaž Linux su funkcije Firefox wotewrjeneho žórła.

Rozšěrjene instalowanske nastajenja a druhe platformy

Sćehńće Firefox za Windows

Sćehńće Firefox za macOS

Sćehńće Firefox za Linux

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Maće hižo wobhladowak Firefox. Wobstarajće sej nětko wšitko druhe wot Firefox.

Synchronizujće zapołožki, sćelće rajtarki, składujće do Pocket a wjace z kontom Firefox. Dalše informacije

Zapodajće swoju e-mejlowu adresu, zo byšće přistup na konta Firefox měł.

Hdyž pokročujeće, zwoliće do wužiwanskich wuměnjenjow a zdźělenki priwatnosće.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox