Mozilla Firefox za Linux sćahnyć

  • Priwatnosć - wjace hač směrnica

    Waše žiwjenje, waš wobchod. Firefox slědowace placki třećich na Linux blokuje.
  • 2x spěšniši

    Spěšnosć so z wěstotu zetkawa. Firefox je dwójce tak spěšny kaž Chrome a wužiwa 30% mjenje składa.
  • Wotewrjene žórło

    Hladajće pod hawbu. Kaž Linux su funkcije Firefox wotewrjeneho žórła.