Firefox za was na Windowsu wojuje.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox
  • 2x spěšniši

    Firefox je spěšny a wobchadźa starosćiwje z wašimi datami - žane slědowanje přez wabjenje a žane spomalenje.

  • Priwatnosć ze strowym rozumom

    Budźće swoje žiwjenje žiwy, Firefox njepřihladuje. Rozsudźće sam, kotre informacije dźěliće a hdy.

  • Bjezposrědnja konfiguracija

    Přećehńće lochko z nastajenjemi a zapołožkami, hdyž Firefox za Windows sćahujeće.