Mozilla VPN

Wěstota, spušćomnosć a spěšnosć – na kóždym graće, wšudźe.

Wirtualna priwatna syć wot wuwiwarjow Firefox.

Mozilla VPN wobstarać

30-dnjowska garantija wróćenja pjenjez

Priwatnosć z jednym podótkom

Surf, stream, game, and get work done while maintaining your privacy online. Whether you’re traveling, using public WiFi, or simply looking for more online security, we will always put your privacy first.

Přistupće čakanskej lisćinje

Tuchwilu Mozilla VPN w Zjednoćenych statach, Kanadźe, Zjednoćenym kralestwu, Němskej, Francoskej, Italskej, Španiskej, Belgiskej, Awstriskej, Šwicarskej, Malajziji, Nowoseelandskej a Singapurje poskićamy.

  • Móžnosć do 5 gratow zwjazać
  • Přez 400 serwerow w přez 30 krajach
  • Zaklučowanje na gratowej runinje
  • Žane wobmjezowanja šěrokosće pasma
  • Žane protokolowanje wašeje syćoweje aktiwity

Spěšna a wěsta syć

Mozilla VPN w globalnej syći serwerow běži, kotraž so wot Mullvad wobhospodarja. Z pomocu rozšěrjeneho protokola WireGuard®, zaklučujemy wašu syćowu aktiwitu a chowamy wašu IP-adresu. Njeprotokolujemy, njeslědujemy abo njedźělimy waše syćowe daty.

VPN wot marki, kotrejž móžeće dowěrić

For more than 20 years, Mozilla has a track record of putting people first and fighting for online privacy. Backed by a non-profit, we are committed to building a better and healthier internet for all people. Everything we make is part of our mission and follows our principles.

Zwjazajće so z přez 400 serwerami w přez 30 krajach

Wobhladajće sej našu dospołnu lisćinu serwerow.

Mozilla VPN wobstarać

30-dnjowska garantija wróćenja pjenjez

Nětko w 13 krajach k dispoziciji. Dalše regiony bórze přińdu

Přistupće čakanskej lisćinje

Tuchwilu Mozilla VPN w Zjednoćenych statach, Kanadźe, Zjednoćenym kralestwu, Němskej, Francoskej, Italskej, Španiskej, Belgiskej, Awstriskej, Šwicarskej, Malajziji, Nowoseelandskej a Singapurje poskićamy.

Huste stajene prašenja