Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Wobhladowaki Firefox

Wobstarajće sej wobhladowaki, kotrež wašu priwatnosć na prěnim městnje steja - to je hižo přeco tak było

Desktop

Wužiwajće priwatny modus. Firefox awtomatisce hromadźenju informacijow wo wašej aktiwiće online přez 2000+ přesćěhowakow online zadźěwa.

Za desktop sćahnyć

Dalše informacije

Mobilny telefon

Wzmiće jenički schodźenk priwatnosće - plus swoje hesła, pytansku historiju, wočinjene rajtarki a wjace - sobu, hdźežkuli dźeće.

Dalše informacije

Enterprise

Wobstarajće sej njedosćehnjeny škit datow z podpěranskimi cyklusami, kotrež su na potrjeby wašeho předewzaća wusměrjene.

Pakety Enterprise

Dalše informacije