Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Products

Firefox je jenož spočatk. Produktowa swójba Mozilla je za to myslena, zo sće wěsćiši a bóle inteligentny online.

Mozilla Monitor

Hladajće, hač waše wosobinske informacije su wot datoweje dźěry druheho předewzaća potrjechene, a registrujće so za přichodne warnowanja.

Za dźěrami přepruwować

Firefox

Wobstarajće sej wobhladowaki, kotrež 2000+ datowych přesćěhowakow awtomatisce blokuja. Polěpšeny slědowanski škit je nětko standard w kóždym wobhladowaku Firefox.

Wšě wobhladowaki pokazać

Pocket

Wotkryjće najlěpši wobsah we webje - a wužiwajće jón, hdźežkuli a hdyžkuli chceće.

Dalše informacije wo Pocket

Firefox Relay

Škitajće swoju woprawdźitu e-mejlowu adresu, zo byšće swój póstowy dochad lěpje kontrolował.

Dalše informacije wo Firefox Relay

Firefox Klar

Waš wobhladowak z funkcijemi priwatnosće z awtomatiskim škitom před slědowanjom a blokowanjom wabjenja.

Dalše informacije