Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Mozilla wobhladowaki, nałoženja, kod a nastroje wuwiwa, za kotrež ludźo su wažniši hač profit.

Naša misija: Internet wotewrjeny a přistupny za wšěch dźeržeć.

Čitajće našu misiju

Organizacija. Załožba. Powšitkownosći wužitny.

Mozilla ludźi nad profit staja, we wšěm, štož prajimy, wuwiwamy a činimy. Woprawdźe, jadro našeho předewzaća powšitkownosći wužitna załožba twori.

Zhońće wjace wo załožbje Mozilla Foundation

Manifest Mozilla

Principy, kotrež smy w lěće 1998 napisali, nas dźensa wjedu. A w lěće 2018 smy dodawk wutworili. zo bychmy inkluziju, priwatnosć a wěstotu za kóždeho online wuzběhnyli.

Čitajće manifest

Globalny wid

Z wotnožkami na cyłym swěće zhladujemy na internet z wjacorych kulturow a kontekstow.

San Francisco

2000 njepřistajenych je so kóžde lěto přiwitało

Berlin

500 lětnych wobdźělnikow Berlińskeje rěčniskeje serije

Toronto

800 blešow zymnje naparjeneho kofeja so kóžde lěto přetrjebuje.