Wužiwajće składnosć za test.

Budźće mjez prěnimi wužiwarjemi, kotřiž přichodne wersije Firefox za desktop, Android a iOS wuslědźeja.

Beta

Testujće funkcije, kotrež maja so wozjewić, w najstabilnišej předwersiji.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Beta je instabilna testowanska a wuwiwanska platforma. Po standardźe Beta Mozilla daty sćele - a druhdy našim partneram - , zo by nam pomhała, problemy rozrisać a ideje wupruwować. Zhońće, štož so dale dawa.

Pósćelće nam komentar, zo byšće nam pomhał, kónčne dokładne nastajenja za wukon a funkcionalnosć w stabilnej wokolinje stajić.

Wuwiwarska edicija

Wuwiwajće, testujće, přiměrće a wjace za jenički wobhladowak, kotryž je so za wuwiwarjow wuwił.

Firefox Developer Edition — Hornjoserbsce

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Developer Edition — Hornjoserbsce

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Wuwiwarska edicija je instabilna testowanska a wuwiwanska platforma. Po standardźe wuwiwarska edicija Mozilla daty sćele - a druhdy našim partneram - , zo by nam pomhała, problemy rozrisać a ideje wupruwować. Zhońće, štož so dale dawa.

Nightly

Wobhladajće sej naš webwobhladowak přichodneje generacije, a pomhajće nam jón k najlěpšemu wobhladowakej činić: wupruwujće Firefox Nightly.

Firefox Nightly — Hornjoserbsce

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Nightly — Hornjoserbsce

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Nightly je instabilna testowanska a wuwiwanska platforma. Po standardźe Nightly Mozilla daty sćele - a druhdy našim partneram - , zo by nam pomhała, problemy rozrisać a ideje wupruwować. Zhońće, štož so dale dawa.

Něšto njefunguje? Dajće nam wo tym wědźeć.