Wužiwajće składnosć za test.

Budźće mjez prěnimi wužiwarjemi, kotřiž přichodne wersije Firefox za desktop, Android a iOS wuslědźeja.

Beta

Testujće funkcije, kotrež maja so wozjewić, w najstabilnišej předwersiji.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Firefox Beta Mozilla awtomatisce informacije sćele. Dalše informacije

Pósćelće nam komentar, zo byšće nam pomhał, kónčne dokładne nastajenja za wukon a funkcionalnosć w stabilnej wokolinje stajić.

Wuwiwarska edicija

Wuwiwajće, testujće, přiměrće a wjace za jenički wobhladowak, kotryž je so za wuwiwarjow wuwił.

Firefox Developer Edition — Hornjoserbsce

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Developer Edition — Hornjoserbsce

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Wuwiwarska edicija Firefox Mozilla awtomatisce informacije sćele. Dalše informacije

Nightly

Wobhladajće sej naš webwobhladowak přichodneje generacije, a pomhajće nam jón k najlěpšemu wobhladowakej činić: wupruwujće Firefox Nightly.

Firefox Nightly — Hornjoserbsce

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Firefox Nightly — Hornjoserbsce

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Firefox Nightly Mozilla awtomatisce informacije sćele. Dalše informacije

Něšto njefunguje? Dajće nam wo tym wědźeć.

Wuslědźće naše najnowše eksperimentelne funkcije a wuhotujće přichod Firefox.