Wužiwajće składnosć za test.

Budźće mjez prěnimi wužiwarjemi, kotřiž přichodne wersije Firefox za desktop, Android a iOS wuslědźeja.

Beta

Testujće funkcije, kotrež maja so wozjewić, w najstabilnišej předwersiji.

Beta je instabilna testowanska a wuwiwanska platforma. Po standardźe Beta Mozilla daty sćele - a druhdy našim partneram - , zo by nam pomhała, problemy rozrisać a ideje wupruwować. Zhońće, štož so dale dawa.

Pósćelće nam komentar, zo byšće nam pomhał, kónčne dokładne nastajenja za wukon a funkcionalnosć w stabilnej wokolinje stajić.

Developer Edition

Wuwiwajće, testujće, přiměrće a wjace za jenički wobhladowak, kotryž je so za wuwiwarjow wuwił.

Developer Edition je instabilna testowanska a wuwiwanska platforma. Po standardźe Developer Edition Mozilla daty sćele - a druhdy našim partneram - , zo by nam pomhała, problemy rozrisać a ideje wupruwować. Zhońće, štož so dale dawa.

Nightly

Wobhladajće sej naš webwobhladowak přichodneje generacije, a pomhajće nam jón k najlěpšemu wobhladowakej činić: wupruwujće Firefox Nightly.

Nightly je instabilna testowanska a wuwiwanska platforma. Po standardźe Nightly Mozilla daty sćele - a druhdy našim partneram - , zo by nam pomhała, problemy rozrisać a ideje wupruwować. Zhońće, štož so dale dawa.