Zbožopřeće! Wužiwaće najnowšu wersiju Firefox.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Wužiwaće předwersiju Firefox.

Wužiwaće njewěsty, zestarjeny dźěłowy system, kotryž so hižo wot Firefox njedpodpěruje.

Firefox

Mozilla

Nowy Firefox

Spěšny a dobry.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
Dalše informacije

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Screenshot
  • 2x spěšniši

    Dotal najlěpši Firefox

  • Lochki

    Wužiwa 30% mjenje składa hač Chrome

  • Mócnje priwatny

    Woprawdźe priwatny modus ze slědowanskim škitom

Rozšěrjene instalowanske nastajenja a druhe platformy

Sćehńće Firefox za Windows

Sćehńće Firefox za macOS

Sćehńće Firefox za Linux

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox