Firefox

Přehladujeće swobodnje z najnowšej wersiju Firefox.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Zbožopřeće! Wužiwaće najnowšu wersiju Firefox.

Aktualizujće swój Firefox za najnowše w spěšnosći a priwatnosći.

Wužiwaće předwersiju Firefox.

Přehladujće swobodnje

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Dalše informacije
  • Swoboda je spěšna

    Dźiće něhdźe, hdźež we webje chceće — ze spěšnosću.

  • Swoboda je wosobinska

    Wužiwajće najwjace nastrojow priwatnosće kóždeho wobhladowaka.

  • Swoboda wam słuša

    Wužiwajće jenički wobhladowak, kotryž so za ludźi, za powšitkownosć, wuwiwa.

Firefox za druhe platformy

K dispoziciji stejace reče

Sćehńće Firefox za Windows

Sćehńće Firefox za macOS

Sćehńće Firefox za Linux

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox