Wobstarajće sej najnowši wobhladowak Firefox.

Dóstańće tuž respekt, kotryž sej zasłužiće, z našej produktowej swójbu, za kotruž priwatnosć na prěnim městnje steji.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
  • Přidružće so k Firefox

    Zwjazajće so z cyłej swójbu respektnych produktow a z cyłej wědu, kotruž trjebaće, zo byšće so online škitał.

  • Hesło přeco sobu

    Firefox Lockwise hesła, kotrež w Firefox składujeće, na wšěch wašich gratach k dispoziciji staja.

  • Škitajcé swoju priwatnosć

    Priwatny modus wašu historiju wuprózdni, zo by ju před kóždym zatajił, kiž waš ličak wužiwa.