Waše talenty su trěbne za lěpši internet.

Mozilla je powšitkownosći słužaca organizacija, kotraž so za to zasadźuje, zo internet wotewrjeny a wabjacy wostawa. A trjebamy wašu pomoc. Hdyž so našemu zhromadźenstwu přizamkujeće, móžeće pomhać, inowaciju doprědka ćěrić, zamołwitosć a dowěru zesylnić a internet k lěpšemu městnu za kóždeho činić.

Kak móžeće sobu pomhać…

Naša misija

Naša misija je, zawěsćić, zo internet je globalna zjawna resursa, kotraž je za wšěch wotewrjena a přistupna. Internet, kotryž ludźi woprawdźe na prěnje městno staja, hdźež jednotliwcy móža swójske dožiwjenje wuhotować a su społnomócnjeni, wěsći a njewotwisni.