Waše talenty su trěbne za lěpši internet.

Mozilla is a non-profit organization working to ensure the internet is open and welcoming to all. And we need your help. By joining our community, you can help drive innovation, enhance accountability and trust and make the internet a better place for everyone.

Kak móžeće sobu pomhać…

Naša misija

Naša misija je, zawěsćić, zo internet je globalna zjawna resursa, kotraž je za wšěch wotewrjena a přistupna. Internet, kotryž ludźi woprawdźe na prěnje městno staja, hdźež jednotliwcy móža swójske dožiwjenje wuhotować a su społnomócnjeni, wěsći a njewotwisni.