Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Prawniske

Wosebity dźak wšěm, kotřiž pomhaja, znjewužiwanja wikowanskich znamjenjow Mozilla zdźěleja, so na našich nawodnych forumach wobdźěleja, swoje měnjenja wo našich přełožkach a prawniskich wuměnjenjach sćelu a k projektej Mozilla ze swojimi kmanosćemi přinošuja.

Wuměnjenja

Priwatnosć a wikowanske znamjenja

Pokazki wo sćahujomnej softwarje