Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox
Firefox Browser

Spěšny a dobry.

Z dwójnej spěšnosću, zatwarjenym škitom priwatnosće a Mozilla, je nowy Firefox lěpša móžnosć za přehladowanje.

Firefox sćahnyć

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Činimy internet wěsćiši, strowši a nimoměry spěšny.

Mozilla je powšitkownosći wužitna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobhladowak. Wuwiwamy produkty a tworimy prawidła, zo by internet ludźom słužił, nic profitej.

Naš wliw

Wužiwajo Firefox, pomhaće Mozilla při wojowanju přećiwo desinformacijam online, při wučenju digitalnych kmanošćow a činiće komentarne wobwody bóle čłowjeske. Wobhladajće sej, štož pomha, strowši internet wutworić.

Naše inowacije

Z pomocu weba jako platformu, wuwiwamy wotewrjene, inowatiwne technologije, kotrež wuwiwarjam zmóžnjeja, bjez wotzamknjenych, komercielnych ekosystemow dźěłać a spěšniše, wěsćiše webdožiwjenja za nas wšěch wutworić.

  • Rozšěrjenja

    Přiměrće Firefox ze swojich najlubšimi přidatkami, na přikład zrjadowaki hesłow, wabjenske blokowaki a wjace.

  • Powołanja

    Zhońće wjace wo lěpšinach dźěła pola Mozilla a pytajće za wotewrjenymi dźěłowymi městnami w cyłym swěće.

  • Trjebaće pomoc?

    Dóstańće wotmołwy na swoje prašenja wo Firefox a wšěch produktach Mozilla wot našeho teama pomocy.