Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox
Firefox Browser

Spěšny a dobry.

Z dwójnej spěšnosću, zatwarjenym škitom priwatnosće a Mozilla, je nowy Firefox lěpša móžnosć za přehladowanje.

Firefox sćahnyć

Firefox so na Windows 8.1 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Firefox so na macOS 10.14 a staršich hižo njepodpěruje.

Prošu sćehńće Firefox ESR (wersija za rozšěrjenu podpěru), zo byšće Firefox wužiwał.

Pokazki priwatnosće Firefox

Činimy internet wěsćiši, strowši a nimoměry spěšny.

Mozilla je powšitkownosći wužitna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobhladowak. Wuwiwamy produkty a tworimy prawidła, zo by internet ludźom słužił, nic profitej.

Naš wliw

Wužiwajo Firefox, pomhaće Mozilla při wojowanju přećiwo desinformacijam online, při wučenju digitalnych kmanošćow a činiće komentarne wobwody bóle čłowjeske. Wobhladajće sej, štož pomha, strowši internet wutworić.

Naše inowacije

Z pomocu weba jako platformu, wuwiwamy wotewrjene, inowatiwne technologije, kotrež wuwiwarjam zmóžnjeja, bjez wotzamknjenych, komercielnych ekosystemow dźěłać a spěšniše, wěsćiše webdožiwjenja za nas wšěch wutworić.

  • Rozšěrjenja

    Přiměrće Firefox ze swojich najlubšimi přidatkami, na přikład zrjadowaki hesłow, wabjenske blokowaki a wjace.

  • Powołanja

    Zhońće wjace wo lěpšinach dźěła pola Mozilla a pytajće za wotewrjenymi dźěłowymi městnami w cyłym swěće.

  • Trjebaće pomoc?

    Dóstańće wotmołwy na swoje prašenja wo Firefox a wšěch produktach Mozilla wot našeho teama pomocy.