Internet za ludźi,
powšitkownosći wužitny.

Witajće. Smy Mozilla, hordźe powšitkownosći wužitni mištrojo interneta a pomhamy jón strowy, wotewrjeny a přistupny za wšěch dźeržeć.

Naš wliw

Dźěłajo, zo bychmy internet strowy, wotewrjeny a za wšěch přistupny dźerželi, wučimy webkompetencu, stajamy nastroje k dispoziciji a jednamy w mjenje kóždeho jednotliwca, kiž sej internet jako globalnu zjawnu resursu waži.

Naše inowacije

Z pomocu weba jako platformu, wuwiwamy wotewrjene, inowatiwne technologije, kotrež wuwiwarjam zmóžnjeja, bjez wotzamknjenych, komercielnych ekosystemow dźěłać a spěšniše, wěsćiše webdožiwjenja za nas wšěch wutworić.

Rozputajće swój internet

Wuswobodźće web a swoje mysle.

Wobstarajće sej Firefox dźensa