Wobstarajće sej Firefox za Enterprise

Wobstarajće sej wobhladowak Firefox Extended Support Release abo Rapid Release za wobšěrnu datowu wěstotu a datowy škit.

Njepřetrjecheny datowy škit - pola wozjewjenskeho rytmusa, kotryž so k wam hodźi.

  Waše daty pod wašej kontrolu wostawaja

  Wobhladowak Firefox je wotewrjeneho žórła a skići rozšěrjeny slědowanski škit - wšitko dźěl našeho dołholětneho zawjazka k datowemu škitej.

  Rozdźělće hdy a kak chceće

  Z instalowanskimi paketami a wobšernym rozšěrjenjom skupinskich směrnicow a funkcijow, je rozdźělenje spěšniše a fleksibelniše hač hdy do toho - a tež něšto za dźěći we wokolinach Windows a macOS.

  Wubjerće swój wozjewjenski rytmus

  Wobstarajće sej spěšne wozjewjenja, zo byšće zawěsćił, zo najnowše funkcije spěšnišo dóstanjeće, abo rozšěrće je, zo byšće superstabilne dožiwjenje zawěsćił.