Firefox za was na Windowsu wójujo.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox
  • 2x malsnjejšy

    Firefox jo malsny a wobchada kradosćiwje z wašymi datami - žedne slědowanje pśez wabjenje a žedno spómałšenje.

  • Priwatnosć ze strowym cłowjeskim rozymom

    Buźćo swóje žywjenje žywy, Firefox njepśiglědujo. Rozsuźćo sam, kótare informacije źěliśo a gdy.

  • Njepósrědna konfiguracija

    Pśeśěgniśo lažko z nastajenjami a cytańskimi znamjenjami, gaž Firefox za Windows ześěgujośo.