Mozilla Firefox za Windows ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

  • 2x malsnjejšy

    Firefox jo malsny a wobchada kradosćiwje z wašymi datami - žedne slědowanje pśez wabjenje a žedno spómałšenje.
  • Priwatnosć ze strowym cłowjeskim rozymom

    Buźćo swóje žywjenje žywy, Firefox njepśiglědujo. Rozsuźćo sam, kótare informacije źěliśo a gdy.
  • Njepósrědna konfiguracija

    Pśeśěgniśo lažko z nastajenjami a cytańskimi znamjenjami, gaž Firefox za Windows ześěgujośo.