Wužywajśo góźbu za test.

Buźćo mjazy prědnymi wužywarjami, kótarež wuslěźuju pśichodne wersije Firefox za desktop, Android a iOS.

Beta

Testujśo funkcije, kótarež maju se wózjawiś, w nejstabilnjejšej pśedwersiji.

Beta jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Beta Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.

Pósćelśo nam komentar, aby nam pomagał, kóńcne dokradne nastajenja za wugbaśe a funkcionalnosć w stabilnej wokolinje stajiś.

Developer Edition

Wuwijajśo, testujśo, pśiměŕśo a wěcej za jadnučki wobglědowak, kótaryž jo se za wuwijarje wuwił.

Developer Edition jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Developer Edition Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.

Nightly

Woglědajśo se naš webwobglědowak pśiduceje generacije, a pomagajśo nam jen k nejlěpšemu wobgladowakoju cyniś: wopytajśo Firefox Nightly.

Nightly jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Nightly Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.