Wužywajśo góźbu za test.

Buźćo mjazy prědnymi wužywarjami, kótarež wuslěźuju pśichodne wersije Firefox za desktop, Android a iOS.

Beta

Testujśo funkcije, kótarež maju se wózjawiś, w nejstabilnjejšej pśedwersiji.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Beta jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Beta Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.

Pósćelśo nam komentar, aby nam pomagał, kóńcne dokradne nastajenja za wugbaśe a funkcionalnosć w stabilnej wokolinje stajiś.

Wuwijarska edicija

Wuwijajśo, testujśo, pśiměŕśo a wěcej za jadnučki wobglědowak, kótaryž jo se za wuwijarje wuwił.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Wuwijarska edicija jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarź wuwijarska edicija Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.

Nightly

Woglědajśo se naš webwobglědowak pśiduceje generacije, a pomagajśo nam jen k nejlěpšemu wobgladowakoju cyniś: wopytajśo Firefox Nightly.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Nightly jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Nightly Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.

Něco njefunkcioněrujo? Dajśo nam wó tom wěźeś.