Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Facebook. Pód kontrolu. Wužywajśo zbytk swójogo žywjenja za sebje.

Wobstarajśo se rozšyrjenje Facebook Container

Ześěgniśo Firefox a wobstarajśo se rozšyrjenje Facebook Container

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Rozšyrjenje Facebook Container jo tuchylu jano za Firefox za desktop k dispoziciji.

Woglědajśo se k www.mozilla.org/firefox/new/, aby se Firefox za desktop wobstarał.

Wobstarajśo se něnto Firefox za Android a iOS

Wotpokazanje pód wašymi wuměnjenjami

Facebook móžo pśisamem wšykne z wašych webaktiwitow slědowaś a je z wašeju identitu Facebook zwězaś. Jolic to jo pśewjele za was, izolěrujo rozšyrjenje Facebook Container wašu identitu do wotźělonego kontejnerowego rejtarika, aby Facebookoju póśěžyło, was we webje zwenka Facebooka slědowaś.

Instalěrowaś a w šachu źaržaś

Instalěrowanje rozšyrjenja jo lažke a, gaž jo zmóžnjone, buźo se Facebook kuždy raz, gaž jen wužywaśo, w módrym rejtariku wócynjaś. Wužywajśo Facebook cele normalnje. Facebook móžo wam dalej wabjenje a dopórucenja na swójom websedle pósłaś, ale buźo wjele śěžej za Facebook, wašu zwenka Facebooka zběranu aktiwitu wužywaś, wam wabjenje a druge wusměrjone powěsći słaś.

Wó Firefox a Mozilla

Nas Mozilla pódpěra, za wše wužytna organizacija, kótarejž luźe su wažnejše ako profit, a kótaraž se za to zasajźujo, až kuždy ma wěcej mocy online. Smy toś to rozšyrjenje napórali, dokulaž wěrimy, až trjebaśo lažko wužywajobne rědy, aby wy swóju priwatnosć a wěstotu šćitał.

Pśeglědujśo hyšći źinsa licho z Firefox.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox