Internet za luźe,
za wše wužytny.

Witajśo. Smy Mozilla, gjarźe za wše wužytne mejstarje interneta a pomagamy jen strowy, wótwórjony a pśistupny za wše źaržaś.

Naš wliw

Źěłajucy, aby my internet strowy, wótwórjony a za wše pśistupny źaržali, wucymy webkompetencu, stajamy rědy k dispoziciji a jadnamy w mjenju kuždego jadnotliwca, kenž wažy se internet ako globalnu zjawnu resursu.

Naše inowacije

Z pomocu weba ako platformu, wuwijamy wótwórjone, inowatiwne technologije, kótarež zmóžnjaju wuwijarjam, bźez wótzamknjonych, komercielnych ekosystemow źěłaś a malsnjejše, wěsćejše webdožywjenja za nas wše napóraś.

Wulichujśo swój internet wót pytow

Wulichujśo web a swóje mysli.

Wobstarajśo se Firefox źinsa