Malsny a dobry.

Z dwójneju malsnosću, zatwarjonym šćitom priwatnosći a Mozilla, jo nowy Firefox lěpša móžnosć za pśeglědowanje.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Cynimy internet wěsćejšy, strowšy a wjelgickano malsny.

Mozilla jo za wšykne wužytna organizacija za Firefox, originalny alternatiwny wobglědowak. Wuwijamy produkty a twórimy pšawidła, aby internet luźam słužył, nic profitoju.

Naš wliw

Gaž Firefox wužywaśo, pomagaśo Mozilla pśi wojowanju pśeśiwo desinformaciji online, pśi wucenju digitalnych zamóžnosćow a gótujośo komentarne wobcerki wěcej cłowjecne. Woglědajśo se, což pomaga, strowšy internet napóraś.

Naše inowacije

Z pomocu weba ako platformu, wuwijamy wótwórjone, inowatiwne technologije, kótarež zmóžnjaju wuwijarjam, bźez wótzamknjonych, komercielnych ekosystemow źěłaś a malsnjejše, wěsćejše webdožywjenja za nas wše napóraś.