Firefox za Linux

Wašo žywjenje online wam słuša.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox
  • Priwatnosć - wěcej ako směrnica

    Wašo žywjenje, wašo pśedewześe. Firefox slědujuce cookieje tśeśich na Linux blokěrujo.

  • 2x malsnjejšy

    Malsnosć se z wěstotu zmakajo. Firefox jo dwójcy tak malsny ako Chrome a wužywa 30% mjenjej składa.

  • Wótwórjone žrědło

    Glědajśo pód hawbu. Ako Linux su funkcije Firefox wótwórjonego žrědła.