Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Wobstarjśo wobglědowaki, kótarež wašu priwatnosć na prědnem městnje stoje - to jo było južo pśecej tak

Desktop

Wužywajśo priwatny modus. Firefox awtomatiski gromaźenjeju informacijow wó wašej aktiwiśe online pśez 2000+ pśeslědowakow online zajźujo.

Za desktop ześěgnuś

Dalšne informacije

Mobilny rěd

Wzejśo jadnučki schojźeńk priwatnosći - plus swóje gronidła, pytańsku historiju, wócynjone rejtariki a wěcej - sobu, źožkuli źiśo.

Dalšne informacije

Enterprise

Wobstarajśo se njedosěgnjony šćit datow z pódpěrowańskimi cyklusami, kótarež su na pótrjeby wašogo pśedewześa wusměrjone.

Pakety Enterprise

Dalšne informacije