Waše talenty su trjebne za lěpšy internet.

Mozilla jo za wše wužytna organizacija, kótaraž se za to zasajźujo, až internet wótwórjony a wabjecy wóstawa. A trjebamy wašu pomoc. Gaž se našomu zgromaźeństwoju pśizamkujośo, móžośo pomagaś, inowaciju pógóniś, zagronitosć a dowěru mócniś a internet k lěpšemu městnoju za kuždego cyniś.

Kak móžośo sobu pomagaś…

Naša misija

Naša misija jo, zawěsćiś, až internet jo globalna zjawna resursa, kótaraž jo za wšych wótwórjona a pśistupna. Internet, kótaryž luźi napšawdu na prědne městno staja, źož jadne same mógu swójske dožywjenje wugótowaś a su społnomócnjone, wěste a njewótwisne.