Buźćo dobrowólnik pla Mozilla!

  • 10.554 aktiwnych Mozillanarjow swětodaloko
  • 28 pśed nami stojecych tšojenjow wokoło zemskeje kule
  • 87 rěcow na kuždem kontinenśe, z pśiběrajuceju tendencu

Pśizamkniśo se zgromaźeństwoju nowotarjow.

Pomagajśo dobrowólnje tak cesto ako cośo. Abo jano mało.
To cele wót was wótwisujo.

Źělśo swóje zamóžnosći a pśiswójśo se
nowe w běgu casa.

Cyńśo sobu

Dobrowólne sobuźěło pla Mozilla…

jo wěcej ako wupomoc. Źo wó wuknjenje, zgromadne źěło a dźělenje wašych zamóžnosćoiw z globalnym zgromaźenstwom Mozillanarjow — z programěrowarjami, organizatorami, aktiwistami a drugimi —, kótarež pomagaju, web kuždy źeń wugótowaś.

Dožywśo našo zgromaźeństwo w akciji

Kak Mozillanarje pomagaju kuždy źeń

Pśizamkniśo se zgromaźeństwoju nowotarjow.

Cyńśo sobu

Njejsćo gótowy južo něnto nurknuś?

Wobstarajśo se aktualizacije zgromaźeństwa (engelski)