Wobstarajśo se nejnowšy wobglědowak Firefox.

A dostańśo pótakem respekt, kótaryž se zasłužyjośo, z našeju produktoweju swójźbu, za kótaruž priwatnosć na prědnem městnje stoj.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
  • Pśizamkniśo se k Firefox

    Zwězajśo se z cełeju swójźbu respektnych produktow a z cełeju wědu, kótaruž trjebaśo, aby se online šćitał.

  • Gronidła pśecej sobu

    Firefox Lockwise gronidła, kótarež w Firefox składujośo, na wšych wašych rědach k dispoziciji staja.

  • Šćitajśo swóju priwatnosć

    Priwatny modus wašu historiju wuproznijo, aby ju pśed kuždym zatajił, kenž wašo licadło wužywa.