Firefox wašu priwatnosć na Mac respektěrujo.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox
  • Priwatnosć ma nejwušu prioritu

    Firefox pytanja njewusnuchlijo. Blokěrujomy slědujuce cookieje tśeśich a dajomy wam połnu kontrolu.

  • 2x malsnjejšy

    Wobstarajśo se malsnosć a wěstotu. Firefox jo malsny na Mac, dokulaž wašym aktiwitam njeslědujomy.

  • Pśeslědowaki blokěrowaś

    Buźćo kněz nad wašeju domenu ze striktnym blokěrowanim wopśimjeśa. Blokěrujśo wšykne cookieje a pśeslědowaki.