• Priwatnosć ma nejwušu prioritu

    Firefox pytanja njewusnuchlijo. Blokěrujomy slědujuce cookieje tśeśich a dajomy wam połnu kontrolu.
  • 2x malsnjejšy

    Wobstarajśo se malsnosć a wěstotu. Firefox jo malsny na Mac, dokulaž wašym aktiwitam njeslědujomy.
  • Pśeslědowaki blokěrowaś

    Buźćo kněz nad wašeju domenu ze striktnym blokěrowanim wopśimjeśa. Blokěrujśo wšykne cookieje a pśeslědowaki.