Wužywajśo góźbu za test.

Buźćo mjazy prědnymi wužywarjami, kótarež wuslěźuju pśichodne wersije Firefox za desktop, Android a iOS.

Beta

Wopytujśo nejnowše funkcijie Android, nježli až se zbytkoju swěta wózjaewjaju.

Firefox Beta — Dolnoserbšćina

Pokazki priwatnosći Firefox

Beta jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Beta Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.

Pósćelśo nam komentar, aby nam pomagał, kóńcne dokradne nastajenja za wugbaśe a funkcionalnosć w stabilnej wokolinje stajiś.

Nightly

Wopytajśo nowe funkcije Android w jich nejrańšych fazach. Wužywajśo je na swójo riziko.

Firefox Nightly — Dolnoserbšćina

Pokazki priwatnosći Firefox
Nightly jo instabilna testowańska a wuwijańska platforma. Pó standarźe Nightly Mozilla daty sćelo - a wótergi našym partnarjam - , aby nam pomagała, problemy rozwězaś a ideje wopytowaś. Zgóńśo, což se dalej dawa.