Firefox ześěgnuś

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Mozilla wobglědowaki, nałoženja, kod a rědy wuwija, za kótarež luźe su wažnjejše ako profit.

Naša misija: Internet wótwórjony a pśistupny za wše źaržaś.

Cytajśo našu misiju

Organizacija. Załožba. Za wšě wužytny.

Mozilla luźi nad profit staja, we wšom, což gronimy, wuwijamy a cynimy. Zawěrno, jědro našogo pśedewześa za wše wužytna załožba twóri.

Zgóńśo wěcej wó załožbje Mozilla Foundation

Manifest Mozilla

Principy, kótarež smy napisali w lěśe 1998, nas źinsa wjedu. A w lěśe 2018 smy napórali pśidank. aby inkluziju, priwatnosć a wěstotu za kuždego online wuzwignuli.

Cytajśo manifest

Globalne wiźenje

Z wótnožkami na cełem swěśe glědamy na internet z někotarych kulturow a kontekstow.

San Francisco

2000 njepśistajonych jo se kužde lěto pśiwitało

Barliń

500 lětnych wobźělnikow Barlińskeje gronaŕskeje serije

Toronto

800 flašow zymnje naparjonego kafeja se kužde lěto pśetrjebujo.