Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Thông báo Quyền riêng tư của Firefox Focus và Klar

Tại Mozilla, chúng tôi thiết kế sản phẩm với ưu tiên về quyền riêng tư của bạn. Thông báo quyền riêng tư này sẽ giải thích chúng tôi thu thập dữ liệu gì trong Focus và Klar, nguyên nhân và lựa chọn của bạn. Điều khoản của chúng tôi về Firefox Focus áp dụng cho cả Focus và Klar trừ khi chúng tôi tuyên bố khác đi. Chúng tôi cũng tuân theo các thực tiễn được trình bày trong Thông báo Quyền riêng tư của Mozilla về cách nhận, xử lý và chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ Firefox Focus.

Những điều bạn nên biết

Focus sẽ gửi dữ liệu đến Mozilla cho:

Cải tiến hiệu suất và tính ổn định cho người dùng ở khắp mọi nơi

  • Dữ liệu kỹ thuật: Chúng tôi có thể nhận thông tin cơ bản về thiết bị của bạn và Focus, chẳng hạn như phiên bản bạn đã cài đặt, hệ điều hành của bạn, thông tin cơ bản về sự cố và lỗi, và múi giờ và vùng bản địa của hệ thống của bạn.

  • Dữ liệu tương tác: Chúng tôi nhận được thông tin về việc bạn sử dụng Focus thường xuyên thế nào và tương tác ra sao với các tính năng và lời nhắc. Đây bao gồm thông tin như khi bạn bắt đầu một phiên duyệt mới, bạn sử dụng chức năng tìm kiếm thường xuyên thế nào hay khi bạn khởi chạy một trình duyệt bên ngoài từ Focus và tính năng nào trong màn hình Cài đặt đã được bật lên.

Vui lòng xem qua tài liệu phép đo từ xa cho Android ở đâyở đây, và iOS ở đây.

Đo lường và hỗ trợ tiếp thị của chúng tôi

  • Dữ liệu chiến dịch và Giới thiệu: Trên Android, thông tin này giúp Firefox Focus nắm được tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của mình. Focus có thể dùng "Dữ liệu Giới thiệu" chẳng hạn như miền website hay chiến dịch quảng cáo mà có nhắc bạn tải về và cài đặt Focus. Dữ liệu này sẽ được lưu giữ bởi Adjust, đại lý phân tích của chúng tôi và được cung cấp khi bạn bắt đầu Focus, bao gồm cả một ID quảng cáo Google, dấu thời gian, quốc gia, địa phương, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng. Mozilla không nhận dữ liệu này cho Klar. Vui lòng tham khảo tài liệu.

Tìm kiếm Hỗ trợ

Bạn có thể thực hiện các tìm kiếm trực tiếp từ Thanh Awesome Mozilla sẽ không nhận các truy vấn tìm kiếm của bạn. Chúng tôi có nhận các dữ liệu về cách bạn tiến hành tìm kiếm trong Firefox Focus và số lượng tìm kiếm mà bạn yêu cầu từ các đối tác tìm kiếm của chúng tôi. Dữ liệu truy vấn sẽ được gửi cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn mà có áp dụng chính sách quyền riêng tư riêng của họ.

  • Gợi ý tìm kiếm: Nếu được bật, Firefox Focus sẽ gửi các truy vấn tìm kiếm cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm để giúp bạn khám phá những cụm từ quen thuộc mà người khác dùng để tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm tìm kiếm của bạn. Dữ liệu này sẽ không được gửi nếu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mà bạn chọn không hỗ trợ gợi ý tìm kiếm.