Thành công! Trình duyệt mặc định của bạn đã được đặt thành Firefox.

Cảm ơn bạn đã chọn Firefox

Có vẻ như bạn đã sử dụng một trình duyệt khác ngay bây giờ. Đảm bảo bạn đã tải xuống Firefox trên thiết bị của mình.

Gần xong rồi. Chỉ cần thay đổi trình duyệt mặc định của bạn thành Firefox trong bảng cài đặt trên màn hình của bạn.

Gặp sự cố khi thiết lập trình duyệt mặc định của bạn?

Tại đây, mọi thứ bạn cần biết về cách thiết lập trình duyệt mặc định của mình trên thiết bị Android.

Tại đây, mọi thứ bạn cần biết về cách đặt trình duyệt mặc định của mình trên thiết bị iOS.

Bạn đã cài đặt tất cả.