Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Thành công! Trình duyệt mặc định của bạn đã được đặt thành Firefox.

Cảm ơn bạn đã chọn Firefox

Có vẻ như bạn đã sử dụng một trình duyệt khác ngay bây giờ. Đảm bảo bạn đã tải xuống Firefox trên thiết bị của mình.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Gần xong rồi. Chỉ cần thay đổi trình duyệt mặc định của bạn thành Firefox trong bảng cài đặt trên màn hình của bạn.

Gặp sự cố khi thiết lập trình duyệt mặc định của bạn?

Tại đây, mọi thứ bạn cần biết về cách thiết lập trình duyệt mặc định của mình trên thiết bị Android.

Tại đây, mọi thứ bạn cần biết về cách đặt trình duyệt mặc định của mình trên thiết bị iOS.

Bạn đã cài đặt tất cả.