Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Đi theo lối riêng của bạn với Firefox dành cho di động

Firefox dành cho di động thích ứng với bạn và giúp bạn xem tất cả các thẻ đang mở, các tìm kiếm trước đây và các trang web yêu thích của mình dễ dàng hơn bao giờ hết.

Firefox dành cho Android

Có thể tùy chỉnh vô hạn, riêng tư và an toàn, Firefox dành cho Android là một trình duyệt nhanh như chớp sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Tải xuống

Tìm hiểu thêm

Firefox dành cho iOS

Nhận trình chống theo dõi nâng cao và đặt Firefox làm trình duyệt mặc định, truy cập, mãi mãi trên iPhone và iPad của bạn.

Tải xuống

Tìm hiểu thêm

Firefox Focus

Bạn đang tìm kiếm một trình duyệt di động được sắp xếp hợp lý, siêu nhanh với các tính năng bảo mật cấp độ tiếp theo? Firefox Focus tự động xóa tất cả lịch sử duyệt web của bạn từ thời điểm bạn mở trình duyệt cho đến khi bạn đóng trình duyệt.

Tìm hiểu thêm

browsers-mobile-see-how-firefox-for-desktop-compare-v2

Xem cách Firefox dành cho máy tính để bàn so sánh với trình duyệt khác.

So sánh