Câu hỏi thường gặp về Firefox

Cho dù bạn đang tìm kiếm một trình duyệt nhanh hay bạn đang tìm kiếm công nghệ độc lập bảo vệ quyền riêng tư của mình, thì Câu hỏi thường gặp này ở đây để trả lời những câu hỏi cấp bách nhất liên quan đến Firefox.