Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Firefox có phải là trình duyệt riêng tư?

Đúng. Firefox bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng các tính năng như duyệt web riêng tư. Nó cho phép bạn giữ lịch sử duyệt web và mật khẩu của mình ở chế độ riêng tư, ngay cả khi sử dụng thiết bị mà bạn chia sẻ với người khác, chẳng hạn như máy tính ở nhà hoặc iPad.

Firefox cũng bảo vệ sự riêng tư của bạn với trình chống theo dõi nâng cao để chặn trình theo dõi theo dõi bạn từ trang này sang trang khác, thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn. Nó cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ chống lại các tập lệnh và phần mềm độc hại có hại.

Chú thích phụ: Chúng tôi không phải là công nghệ lớn. Chúng tôi làm những việc khác nhau. Độc lập (không có cổ đông) cho phép chúng tôi đặt mọi người lên hàng đầu, trước lợi nhuận. Không giống như các công ty khác, chúng tôi không bán quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.

Firefox thu thập thông tin gì?

Mozilla (người làm ra Firefox) rất coi trọng quyền riêng tư. Cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, mọi sản phẩm Firefox chúng tôi tôn vinh lời hứa về dữ liệu cá nhân của chúng tôi: Lấy ít hơn. Giữ nó an toàn. Không có bí mật.

Đọc thông báo về quyền riêng tư của Firefox để biết thêm thông tin. Nghiêm túc mà nói, hãy đọc nó đi. Nó có phông chữ cỡ bình thường và mọi thứ.