Hướng tới tương lai của việc chạy thử nghiệm.

Hãy là người đầu tiên khám phá các bản phát hành trong tương lai của Firefox cho máy tính để bàn, Android và iOS.

TestFlight

Kiểm tra các phiên bản beta của Firefox cho iOS thông qua chương trình TestFlight của Apple.