Đăng nhập một lần. Hiệu suất và sự riêng tư ở khắp mọi nơi.

Kiểm soát cuộc sống của riêng bạn trên mọi thiết bị với tài khoản Firefox.

Chia sẻ tập tin một cách an toàn – và riêng tư

Gửi tài liệu và video — bất cứ thứ gì lên tới 2,5 GB — với một liên kết được mã hóa riêng tư, tự hủy khi bạn nói như vậy. Và vì các tập tin lớn của bạn bị xóa khỏi đám mây khi bạn chia sẻ xong nên công cụ của bạn không tồn tại trên mạng mãi mãi.

Dùng thử Firefox Send

Nhớ mật khẩu của bạn trong Lockbox

Không còn bị khóa các ứng dụng và trang web nữa. Lockbox bảo vệ tất cả mật khẩu bạn đã lưu trong Firefox và cung cấp cho bạn quyền truy cập dễ dàng trên tất cả các thiết bị iOS của mình.

Gửi các thẻ ngay lập tức tới thiết bị của bạn

Gửi một thẻ đang mở trên một thiết bị cho tất cả những người khác của bạn bằng một lần nhấn. Dễ dàng hơn nhiều so với nhắn tin hoặc gửi email cho chính bạn những liên kết đó. Chỉ trong Firefox.

Tải xuống Firefox — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Tải xuống Firefox — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox

Đồng bộ hóa dấu trang của bạn ở mọi nơi

Đánh dấu một công thức ở nhà. Kiểm tra nó tại thị trường từ điện thoại của bạn. Mọi dấu trang bạn lưu sẽ được thêm ngay lập tức đến tất cả các thiết bị đã đồng bộ hóa của bạn. Chỉ trong Firefox.

Tải xuống Firefox — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Tải xuống Firefox — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox

Đặt nội dung chất lượng vào Pocket của bạn

Khám phá nội dung hay nhất trên Internet và sử dụng nó mọi lúc - ngay cả khi ngoại tuyến - trên mọi thiết bị. Các chức năng nghe của Pocket thậm chí đọc ra mọi bài viết. Mọi thứ từ thanh công cụ Firefox.

Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại với Notes

Ý tưởng và cảm hứng của bạn được bảo mật và mã hóa bằng Notes - và khi bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình, chúng sẽ đồng bộ hóa từ máy tính để bàn với thiết bị Android của bạn.