Đã mở khóa thành công trình quản lý mật khẩu

Hãy bỏ trò chơi phải dùng đến trí nhớ với trình quản lý mật khẩu Firefox.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Người hùng mật khẩu

Quên đặt lại. Trình quản lý mật khẩu Firefox giữ tất cả các mật khẩu của bạn do đó bạn có thể đăng nhập tự động, hoặc tìm thấy các mật khẩu đã lưu một cách dễ dàng. Để nâng cao bảo mật, hãy cấp cho máy tính của bạn một mật khẩu chính.

Thánh mật khẩu

Không còn xuất hiện “thử lại” trong khi bạn đang cố gắng truy cập vào đâu đó. Đăng nhập vào tài khoản Firefox của bạn trên điện thoại, và những mật khẩu của bạn sẽ đi theo bạn. Chi tiết về việc đăng nhập của bạn sẽ chỉ xuất hiện, giống như vậy.

Mật khẩu chính

Bạn có thể có được lớp bảo vệ thứ hai với vô số tiện ích quản lý mật khẩu của Firefox. Chọn một tiện ích theo sự yêu thích hoặc thông qua các đánh giá và bình luận của cộng đồng.