Nguyên tắc tham gia của cộng đồng - Cách báo cáo

Trung tâm của Mozilla là mọi người. Chúng tôi đặt mọi người lên hàng đầu và cố gắng hết sức để ghi nhận, đánh giá cao và tôn trọng sự đa dạng của các cộng tác viên toàn cầu của chúng tôi. Dự án Mozilla hoan nghênh những đóng góp từ tất cả những người có chung mục tiêu với chúng tôi và muốn đóng góp một cách lành mạnh và mang tính xây dựng trong cộng đồng của chúng tôi.

Để báo cáo các trường hợp vi phạm Nguyên tắc tham gia của cộng đồng trong các cộng đồng của Mozilla, vui lòng nhấp vào nút “Báo cáo” bên dưới. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện và báo cáo, vui lòng đọc “Cách báo cáo”.

Báo cáo